Aplikácie na zobrazenie údajov - klient

Na zobrazenie údajov meteostanice na počítači s OS Windows ponúkam dve aplikácie. Nie je teda treba otvárať internetový pre-
hliadač a pozerať na hodnoty počasia cez internet.

Aplikácie nie je treba inštalovať, stačí spustiť program.

Obe je možné stiahnuť nižšie ako zip súbor, po rozbalení vznikne adresár, ktorý je možné kamkoľvek v počítači umiestniť.

Pocasie.zip (23.12.2011)                Teplomer.zip (20.12.2011)


Prvá aplikácia Počasie zobrazuje v malom okne všetky údaje o počasí, ktoré meteostanica ponúka, vrátane východu a západu
slnka a trvania dňa - počet hodín a minút, počas ktorých je denné svetlo. V okne sú tlačidlá - linky, napr. na stránku meteostanice.
Po stiahnutí súboru Pocasie.zip tento súbor rozbaľte a vytvorený adresár umiestnite do adresára podľa svojej úvahy na svoj
pevný disk.
Potom tento adresár otvorte a spustite súbor pocasie.exe. Po otvorení okna s údajmi o počasí môžete ukázať myšou na údaje
a stlačením a podržaním ľavého tlačidla myši presunúť okno do miesta, ktoré vám vyhovuje.
Program je možné minimalizovať na ikonu v tray, takže nezaberá miesto v hlavnom paneli. Nastavením kurzora myši nad túto ikonu sa
zobrazí bublina, v ktorej sú vidieť všetky dôležité meteorologické údaje, vrátane rosného bodu.
Ak máte pripojenie internetu cez proxy, môžete adresu a port proxy zadať v súbore proxy.ini v tvare xxx.xxx.xxx.xxx:pppp
Údaje sú v programe aktualizované každú minútu.

Druhá aplikácia Teplomer zobrazuje v maličkom okne iba teplotu, údaje o vlhkosti a tlaku sú dostupné v tray.
Po stiahnutí súboru Teplomer.zip tento súbor rozbaľte a vytvorený adresár Teplomer umiestnite do adresára podľa svojej
úvahy na svoj pevný disk.
V adresári sa nachádza ešte jeden adresár s knižnicami, ktoré nie sú štandardne v OS Windows. Nakopírujte oba súbory knižníc
(dll aj ocx) do adresára Windows/System32. Pokiaľ by ste niektorú, alebo aj obe už v PC mali, neprepisujte ich!
Ak máte knižnice nakopírované, môžete spustiť súbor Teplomer.exe. Po otvorení okna možete toto okno zmenšiť/zväčšiť dvojklikom
na hodnotu teploty. Kliknutím na tlačidlo Nastavenia a zakliknutím príslušného políčka si môžete nastaviť chovanie aplikácie napr. po
štarte PC, alebo nastaviť proxy atď.
Jedna z možností je minimalizovať do tray. Vtedy sa teplomer schová, vrátane záložky na hlavnom paneli a v tray sa
zobrazí iba teplota, zaokrúhlená na celé číslo. Aplikáciu je možné zmenšiť do tray kliknitím na tlačidlo minimalizovať
v pravom hornom rohu okna aplikácie.
Keď nastavíte kurzor myši nad túto hodnotu teploty v tray, v bubline sa objaví aj tlak a vlhkosť. Kliknutím pravým tlačidlom myši
na číslicu v tray sa ukáže ponuka na otvorenie web stránky meteostanice, možnosť otvorenia aplikácie v okne a ukončenie aplikácie.
Údaje sa obnovujú každú minútu.

Autor tejto aplikácie: multi.tricker.cz, grafy vytvorené pomocou JpGraph / OFCH, úprava: OM2ADP.
Programmable Logic Controller: Micro Light2. Snímače: teplota - Dallas DS18B20, vlhkosť - Honeywell HIH-5031, tlak - Motorola MPX4115A