Mapa OM CallBook-u

geografické rozmiestnenie (240 lokalít) a počty registrovaných rádioamatérov (679 značiek)   

Mapu si môžete ľubovoľne presúvať tak, že kdekoľvek na mape stlačíte a pridržíte stlačené ľavé tlačidlo myši a pohybom myši mapu posúvate.
Ovládacím prvkom na stránke vpravo (tlačidlá + a -) si môžete mapu priblížiť či vzdialiť podľa potreby.
Kliknutím na červený bod sa dozviete počet rádioamatérov v tejto obci, potom kliknutím na obec zobrazíte zoznam rádioamatérov.
Posledná aktualizácia: 16.4.2018 11:20