Graf OM CallBook-u

pomer registrácií podľa OM0 - OM9