OK CALLBOOK

EXPRESS

hľadanie v databáze

podľa presne zadanej značky
slovenská verzia
Vložte hľadanú rádioamatérsku OK/OL značku.
Rádioamatérska značka musí byť zadaná presne.


 


CallBook neobsahuje údaje o držiteľoch všetkých povolení, vydaných v OK.
V OKCB sú iba tie značky, ktorých držitelia do OKCB svoje údaje
dobrovoľne vložili a súhlasili s ich zverejnením.
  česká verzia  
OM2ADP & OK1FAI & OK1VEI © 2022
značiek: 4109           dáta: 05.10.2021