OK CALLBOOK

EXPRESS

hľadanie v databáze

podľa presne zadanej

OK alebo OL značkyVložte hľadanú rádioamatérsku OK/OL značku.
Rádioamatérska značka musí byť zadaná presne.


 
CallBook neobsahuje údaje o držiteľoch všetkých povolení, vydaných v OK.
V OKCB sú iba tie značky, ktorých držitelia do OKCB svoje údaje
dobrovoľne vložili a súhlasili s ich zverejnením.

  česká plná verzia  OM2ADP & OK1FAI & OK1VEI © 2022
značiek: 4134           dáta: 9.2.2022