Kliknutím na obrázok čiernej ruže na vrchu stránky pod nadpisom môžete na pamiatku zosnulým rádioamatérom zapáliť virtuálne sviečky - horia 60 minút.

Ak chcete zverejniť oznam o úmrtí priateľa rádioamatéra (alebo ak chcete napr. text, zverejnený v minulosti na nejakej HAM stránke, doplniť o fotografiu) alebo spomienku na neho pri výročí, je nutné poslať na emailovú adresu admin(zav)omradio.sk text oznámenia alebo spomienkový text, ktorý obsahuje nasledujúce údaje o zosnulom, resp. čo najviac z nich (požadované údaje sú označené červenou hviezdičkou ):


Tieto požadované aj doporučované údaje môžu pomôcť ako osnova pri tvorbe textu. Nestačí poslať iba samotné údaje, musí to byť ucelený text. V texte je nutné vyhýbať sa citlivým osobným údajom, ktoré by mohli narušiť právo na ochranu osobných údajov. Text by mal dodržať vysokú etickú úroveň, nesmie obsahovať kontroverzné, neetické či vulgárne prvky.

Oznam či spomienku je možné zverejniť aj rádioamatérom s prefixom OM, ktorí neboli zaregistrovaní v OM CallBooku.

Admin si vyhradzuje právo poslaný text obsahovo, kompozične, gramaticky a štylisticky upraviť. Text bude umiestnený do stránky s jednotnou šablónou, nie je možná individuálna grafická úprava stránky. Zobrazená môže byť iba jedna fotografia bez uvedenia jej autora.

Zaslaním textu a fotografie autor/odosielateľ súhlasí so všetkými vyššie uvedenými podmienkami.


OM2ADP © 2021