OM AUKCIA
  INZERCIA:   
  english   slovak   
ČLENSKÁ OBLASŤ []
Užívateľ
Heslo
KATEGÓRIE []
Stránka DXZone.com
Stránka OM3KTR - Trnava
Novinky na stránke

Dnes som vyšiel v ústrety návštevníkom z krajín mimo Eurozónu, hlavne priateľom z Českej republiky.

Do detailu aukcie som pridal skript pre automatický konverzný prepočet ceny za položku na peňažnú menu, ktorú používa návštevník stránky OM aukcia. Krajina je identifikovaná z IP adresy a podľa nej sa k sume v Eurách pridá aj prepočet na napr. USD, CAD alebo CZK.

Návštevníci z krajín Eurozóny žiadnu zmenu nezbadajú, ak je ponuka zadaná v mene EUR.
Pokiaľ je ale ponuka zadaná napr. v CZK, návštevníkom z Eurozóny sa zobrazí konverzia na Eurá, Američanom zasa na USD atď.
Keďže identifikácia krajiny je založená na adresách IP, ktoré sú v databázach, je možné, že práve vaša IP sa v databáze nenachádza. V tom prípade sa konverzia nezobrazí. Časom, po aktualizácií databáz, sa môže tento stav napraviť. Je možné aj ručne pridať IP (rozsah IP) do databázy - musíte mi poslať emailom vašu IP:

Otvorte si stránku http://www.depe.sk/om_aukcia/aton.php. Zobrazí sa prepočet vašej IP na tvar LONG a segmenty národných IP adries. Mne stačí poslať začiatok segmentu, do ktorého patrí vaša IP adresa. Táto IP adresa končí nulou a na stránke je zobrazená zelenou farbou.

Pripomínam, že sa používa konverzný kurz Európskej centrálnej banky, ktorý sa obnovuje každý pracovný deň medzi 15:00 a 17:00 hod. a z ktorého vychádzajú kurzy komerčných bánk. Tieto sú rozdielne (spravidla vyššie) o bankové poplatky.

Príklady sú na priložených obrázkoch:
V OM aukcií je otvorený nový typ aukcie: PRVÝ BERIE.

Je to aukcia, kedy cena, ktorú si nastavil predávajúci, klesá v intervale a vo výške, ktorú určil predávajúci. Keď kupujúci usúdi, že už klesla cena na úroveň, ktorú je ochotný za položku dať, kúpi ju a je teda víťaz aukcie (ak ho už predtým niekto nepredbehol kúpou za vyššiu cenu).

Predávajúci nastaví aj cenu Rezervy, teda najnižšiu možnú cenu, za ktorú je ešte ochotný položku predať. Keď úbytok dosiahne túto hodnotu (teda počas aukcie položku nikto nekúpil), aukcia sa automaticky ukončí.

Bližšie informácie nájdete vo FAQ v záložke "Aukcia typu PRVÝ BERIE
".
Diakritika, teda dĺžne a mäkčene v emailoch by už mali byť komplet zobrazené.
Nemám to samozrejme vyskúšané na všetkých možných poštových klientoch, ale na bežne používaných ide všetko ok. Pripomínam, že diakritika sa zobrazí iba v html emailoch, teda poštový klient musí byť nastavený na príjem html správ.

Ak by ste sa stretli s tým, že je diakritika nečitateľná, pošlite mi, prosím, o tomto informáciu a doložte, aký máte operačný systém a aký email klient používate (aj jeho číslo verzie).
Od dnes je pridané nové povinné pole "Stav položky - tovaru" pri zadávaní novej položky do aukcie.

Do tohto poľa môžete pri popise vami ponúkanej položky napísať jej stav. Teda vizuálny, funkčný, prípadne upozorniť na drobný nedostatok.
Popis stavu je možný slovne, ale (pre tých zaneprázdnených predajcov) aj v percentách, teda napr. "stav 100%", alebo "nový, nepoužitý".

Popis stavu pomôže hlavne kupujúcim, aby hneď videli, v akom stave je ponúkaná položka.
Na stránku vpravo dole som umiestnil mini chat, kde si môžete vymeniť pár slov o aukciách. Je to vlastne také mini diskusné fórum. Vyskúšajte!
V OM AUKCIÍ je nová možnosť - tzv. Kúp hneď!. Ak predávajúci nastaví pri zadávaní položky do aukcie túto možnosť a nastaví aj cenu pre okamžitý predaj (samozrejme vyššiu), kupujúci si môže vybrať, či pôjde do klasickej aukcie, alebo kúpi za vyššiu cenu tovar okamžite a získa tým istotu, že položka bude jeho.

Aj keď budú vložené ponuky v klasickej aukcií, ponuka Kúp hneď! v aukcií tejto položky bude stále zobrazená.

Ak predajca nastaví cenu Kúp hneď! rovnakú ako štartovaciu cenu (Aukcia sa začína), nebude zobrazená možnosť pridávania ponúk pre klasickú aukciu, zobrazí sa iba možnosť Kúp hneď!, teda prvý, kto klikne na túto ikonu, sa stáva víťazom a získava tovar za cenu Kúp hneď!.


Do horného vyhľadávacieho panelu som pridal tri tlačidlá - linky na najnavštevovanejšie HAM bazáre v OM a OK.
Do FAQ som pridal nové sekcie:

-
Tabuľka prírastkov ponúk podľa aktuálnej ceny. Ak predajca nastaví túto automatickú tabuľku, prírastky (minimálna suma, ktorú treba ponúknuť od doteraz najvyššej) sa budú riadiť cenou predávaného tovaru podľa tejto tabuľky.

- obrázok -
Grafické znázornenie predaja s cenou Rezervy a Proxy ponukou. K obrázku je text, ktorý názorne vysvetľuje na príklade, čo tieto pojmy znamenajú a ako sa celá situácia pri ich použití vyvíja.

-
TAKTIKA NÁKUPU a TAKTIKA PREDAJA - doporučenia pri nákupe a predaji v aukcií.
Podarilo sa spustiť automatický update výmenných kurzov.
Výmenné kurzy Európskej centrálnej banky sú publikované v dňoch, kedy je aktívny platobný systém TARGET, čo sú zvyčajne pracovné dni. Telekonferencia medzi národnými bankami prebieha okolo 14:15 hod. a teda výsledky sú publikované medzi 15:00 a 17:00.
Kvôli časovej rezerve som nastavil automat na 15., 16. aj na 17-tu hodinu, takže po tejto hodine by už určite mali byť v pracovných dňoch auktuálne kurzy v aukčnom systéme.
Kurz slúži iba ako informatívna hodnota, vo Vašej banke majú svoje príplatky, takže presná hodnota sa nedá zobraziť. Pre výpočet presnej hodnoty sa musíte teda obrátiť na Vašu banku.

Dnes boli nastavené aktuálne kurzy pre konverziu mien.
Celú aukciu som reštartoval, je spustená do ostrej prevádzky.

Autorské práva: © 2009-2019 PHP Pro Software LTD. Všetky práva vyhradené! Uvedené ochranné známky a značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Preložil Dušan, OM2ADP. Používaním stránky OM AUKCIA vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s dokumentami PODMIENKY POUŽITIA a OCHRANA SÚKROMIA!
Stránka načítaná za 0.062051 sek.
Počet denných unikátnych prístupov na stránku:     (každý počítač sa započítava iba 1x za deň).
Stránka bola spustená 8.8.2012.