OM AUKCIA
  INZERCIA:   
  english   slovak   
ČLENSKÁ OBLASŤ []
Užívateľ
Heslo
KATEGÓRIE []
Stránka DXZone.com
Stránka OM3KTR - Trnava
Novinky na stránke

Dnes som vyšiel v ústrety návštevníkom z krajín mimo Eurozónu, hlavne priateľom z Českej republiky.

Do detailu aukcie som pridal skript pre automatický konverzný prepočet ceny za položku na peňažnú menu, ktorú používa návštevník stránky OM aukcia. Krajina je identifikovaná z IP adresy a podľa nej sa k sume v Eurách pridá aj prepočet na napr. USD, CAD alebo CZK.

Návštevníci z krajín Eurozóny žiadnu zmenu nezbadajú, ak je ponuka zadaná v mene EUR.
Pokiaľ je ale ponuka zadaná napr. v CZK, návštevníkom z Eurozóny sa zobrazí konverzia na Eurá, Američanom zasa na USD atď.
Keďže identifikácia krajiny je založená na adresách IP, ktoré sú v databázach, je možné, že práve vaša IP sa v databáze nenachádza. V tom prípade sa konverzia nezobrazí. Časom, po aktualizácií databáz, sa môže tento stav napraviť. Je možné aj ručne pridať IP (rozsah IP) do databázy - musíte mi poslať emailom vašu IP:

Otvorte si stránku http://www.depe.sk/om_aukcia/aton.php. Zobrazí sa prepočet vašej IP na tvar LONG a segmenty národných IP adries. Mne stačí poslať začiatok segmentu, do ktorého patrí vaša IP adresa. Táto IP adresa končí nulou a na stránke je zobrazená zelenou farbou.

Pripomínam, že sa používa konverzný kurz Európskej centrálnej banky, ktorý sa obnovuje každý pracovný deň medzi 15:00 a 17:00 hod. a z ktorého vychádzajú kurzy komerčných bánk. Tieto sú rozdielne (spravidla vyššie) o bankové poplatky.

Príklady sú na priložených obrázkoch:
Autorské práva: © 2009-2019 PHP Pro Software LTD. Všetky práva vyhradené! Uvedené ochranné známky a značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Preložil Dušan, OM2ADP. Používaním stránky OM AUKCIA vyjadrujete svoj bezvýhradný súhlas s dokumentami PODMIENKY POUŽITIA a OCHRANA SÚKROMIA!
Stránka načítaná za 0.045903 sek.
Počet denných unikátnych prístupov na stránku:     (každý počítač sa započítava iba 1x za deň).
Stránka bola spustená 8.8.2012.