SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 05:14 hod., zapadá o 20:37 hod., dĺžka dňa: 15 hod. 23 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 22.1 °C o 00:00 hod., MIN = 20.4 °C o 04:24 hod., AVG = 21.6 °C.
Tlak dnes: MAX = 1015 hPa o 00:50 hod., MIN = 1013 hPa o 04:31 hod., AVG = 1014.2 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 79 % o 04:24 hod., MIN = 70 % o 00:00 hod., AVG = 73.8 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 23 dní júla 2017MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *12.835.9
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *24.71
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *3991
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10081022
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]18.0331.55
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]18.1131.26
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]17.2531.78
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]20.3331.77
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C23
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C18
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C6
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 7 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:20.4°C(04:24),Tmax:22.1°C(00:00),Tavg:21.6°C
powered by dpSOFT (c)2006