SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 04:47 hod., zapadá o 20:55 hod., dĺžka dňa: 16 hod. 8 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 21.9 °C o 00:00 hod., MIN = 19.3 °C o 04:37 hod., AVG = 20.4 °C.
Tlak dnes: MAX = 1020 hPa o 03:33 hod., MIN = 1019 hPa o 03:22 hod., AVG = 1019.1 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 75 % o 02:53 hod., MIN = 70 % o 04:06 hod., AVG = 72.7 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 18 dní júna 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *15.635.7
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *24.41
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *4396
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10051020
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]18.5631.18
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]18.8431.63
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]18.230.61
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]--
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C17
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C13
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C1
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 11 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:19.3°C(04:37),Tmax:21.9°C(00:00),Tavg:20.4°C
powered by dpSOFT (c)2006