SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 06:31 hod., zapadá o 19:16 hod., dĺžka dňa: 12 hod. 45 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 9.6 °C o 00:00 hod., MIN = 6.9 °C o 05:11 hod., AVG = 8.1 °C.
Tlak dnes: MAX = 1022 hPa o 02:36 hod., MIN = 1021 hPa o 03:48 hod., AVG = 1021.1 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 68 % o 05:19 hod., MIN = 63 % o 00:00 hod., AVG = 66 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 28 dní marca 2017MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *0.619.5
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *9.16
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *4091
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10011027
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]4.1314.18
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]3.3713.02
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]3.9813.8
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]5.2516.11
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C0
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C0
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C0
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýbajú ešte 2 dni!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:6.9°C(05:11),Tmax:9.6°C(00:00),Tavg:8.1°C
powered by dpSOFT (c)2006