SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 05:53 hod., zapadá o 19:51 hod., dĺžka dňa: 13 hod. 58 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 24.1 °C o 00:00 hod., MIN = 20.2 °C o 06:11 hod., AVG = 22.1 °C.
Tlak dnes: MAX = 1020 hPa o 06:11 hod., MIN = 1019 hPa o 00:00 hod., AVG = 1019 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 72 % o 05:48 hod., MIN = 60 % o 00:00 hod., AVG = 65.5 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 21 dní augusta 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *17.237.8
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *26.91
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *3989
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10091023
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]20.7433.11
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]21.8935.18
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]19.3831.17
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]22.831.8
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C21
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C17
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C14
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 9 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:20.2°C(06:11),Tmax:24.1°C(00:00),Tavg:22.1°C
powered by dpSOFT (c)2006