SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 06:48 hod., zapadá o 17:18 hod., dĺžka dňa: 10 hod. 30 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = -1.8 °C o 00:00 hod., MIN = -2.4 °C o 01:18 hod., AVG = -2.1 °C.
Tlak dnes: MAX = 1025 hPa o 00:52 hod., MIN = 1024 hPa o 00:20 hod., AVG = 1025 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 78 % o 00:01 hod., MIN = 75 % o 00:52 hod., AVG = 76 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 18 dní februára 2018MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *-4.58.8
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *1.73
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *5292
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *10031028
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]-1.155.09
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]-0.914.91
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]-1.455.32
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]--
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C0
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C0
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C0
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C13
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 9 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:-2.4°C(01:18),Tmax:-1.8°C(00:00),Tavg:-2.1°C
powered by dpSOFT (c)2006