SLOVAK AMATEUR RADIO STATION

Počasie v Trnave


Slnko dnes v Trnave vychádza o 07:11 hod., zapadá o 16:01 hod., dĺžka dňa: 8 hod. 50 min.
Pohľadom na obrázok WEB kamery hneď spoznáte, aké je v Trnave počasie. Kamera je funkčná 24 hodín denne.

Meteorologické údaje - Trnava - merané na okne, severovýchodná strana:


Teplota dnes: MAX = 8.3 °C o 08:40 hod., MIN = 7.5 °C o 02:47 hod., AVG = 7.7 °C.
Tlak dnes: MAX = 1019 hPa o 01:39 hod., MIN = 1014 hPa o 08:35 hod., AVG = 1016.7 hPa.
Rel. vlhkosť dnes: MAX = 89 % o 06:24 hod., MIN = 86 % o 00:02 hod., AVG = 88.1 %.

Mesačné štatistiky
Štatistika za 24 dní novembra 2017MINMAX
absolútna min. a max. teplota v mesiaci [°C] *0.815.2
celková priemerná teplota v mesiaci [°C] *8.62
min. a max. rel. vlhkosť v mesiaci [%] *5492
min. a max. atm. tlak v mesiaci [hPa] *9991027
priemer min. a max. hodnôt teploty - celý mesiac [°C]5.8411.36
priemer min. a max. hodnôt teploty - 1. dekáda mesiaca [°C]7.3413.57
priemer min. a max. hodnôt teploty - 2. dekáda mesiaca [°C]4.719.8
priemer min. a max. hodnôt teploty - 3. dekáda mesiaca [°C]4.939.75
počet letných dní s výskytom teploty nad 25 °C0
z toho: tropické dni s výskytom teploty nad 30 °C0
počet tropických nocí s minimom teploty nad 20 °C0
počet mrazových dní s výskytom teploty pod 0 °C0
z toho: ľadové dni s max. teplotou pod 0 °C0
a arktické dni s max. teplotou pod -10 °C0

Do konca mesiaca chýba ešte 5 dní!       * = údaje vrátane dnešného dňa!Tmin:7.5°C(02:47),Tmax:8.3°C(08:40),Tavg:7.7°C
powered by dpSOFT (c)2006