SLOVAK AMATEUR RADIO STATION
A N K E T A - V Ý S L E D K Y
Celkom sa zaregistrovalo 134 respondentov, z nich 2 si registráciu, nevedno prečo, neautorizovali.
Zo 132 autorizovaných respondentov odpovedalo najmenej na jednu anketovú otázku 128 respondentov.
Spolu bolo kliknuté na odpovede 2 611 krát, to je cca 20,40 odpovede (z 24) na jedného respondenta.
Vôbec nehlasovali 4 autorizovaní respondenti, celkom 6 (vrátane neautorizovaných respondentov).
OM - 103 respondentov           OK - 29 respondentov           ??? - 2 respondenti
Z OM1 staníc sa registrovalo 7
z OM2 staníc sa registrovalo 16
z OM3 staníc sa registrovalo 36
z OM4 staníc sa registrovalo 10
z OM5 staníc sa registrovalo 7
z OM6 staníc sa registrovalo 9
z OM7 staníc sa registrovalo 5
z OM8 staníc sa registrovalo 4
z OM0 staníc sa registrovalo 9
          z OK1 staníc sa registrovalo 13
z OK2 staníc sa registrovalo 13
z OK5 staníc sa registrovala 1
z OK6 staníc sa registrovala 1
z OK7 staníc sa registrovala 1
??? staníc sa registrovali 2

*2 stn. registráciu neautorizovali
Na 24 otázok odpovedalo 40 respondentov
na 23 otázok odpovedalo 34 respondentov
na 22 otázok odpovedalo 13 respondentov
na 21 otázok odpovedalo 10 respondentov
na 20 otázok odpovedalo 6 respondentov
na 19 otázok odpovedali 2 respondenti
na 18 otázok odpovedal 1 respondent
na 17 otázok odpovedali 4 respondenti
na 15 otázok odpovedal 1 respondent
          na 13 otázok odpovedal 1 respondent
na 10 otázok odpovedali 3 respondenti
na  9 otázok odpovedali 3 respondenti
na  7 otázok odpovedal 1 respondent
na  6 otázok odpovedal 1 respondent
na  5 otázok odpovedal 1 respondent
na  4 otázky odpovedalo 5 respondentov
na  3 otázky odpovedali 2 respondenti

Konfiguračný súbor nebol nájdený!