HAM inzercia

Nápoveda

Späť

Kedy a ako sa obrátiť na administrátora?
 • Ak máte nejaký problém, najprv si prečítajte pozorne všetko na tejto strane. Ak tam riešenie nenájdete, obráťte sa na administrátora. Spravte tak aj vtedy, ak objavíte inzerát, ktorý porušuje hamspirit, morálku, etiku alebo zákony SR. Pre odoslanie správy administrátorovi kliknite sem.
Bezpečnosť pri inzercií
 • Každý účastník inzercie berie na vedomie, že inzercia obsahuje riziká, vyplývajúce z povahy používaného média - internetu. Je si vedomý toho, že identifikácia užívateľov na internete je komplikovaná a administrátor HAM inzercie nemôže zaručiť, že niektorý užívateľ neuviedol alebo neuvádza administrátorovi alebo ostatným užívateľom pravdivé údaje. Administrátor nezodpovedá za správnosť registračných údajov užívateľov, zároveň je oprávnený poskytnúť akékoľvek údaje o užívateľoch HAM inzercie orgánom činným v trestnom konaní.
Kto môže čítať inzeráty
 • Ktokoľvek, kto sa dostane na tieto stránky. Na čítanie nie je potrebná registrácia.
Kto môže zapísať inzerát
 • Každý, kto sa prihlási do systému, je teda potrebná registrácia. Ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte. Registračné údaje slúžia výlučne k zabezpečeniu korektnosti informácií v inzercií.
Čo možno inzerovať
 • Čokoľvek, čo neprotirečí hamspiritu, zákonu, dobrým mravom a je z oblasti rádioamatérskych záujmov. Inzeráty, obsahujúce vulgarizmy, urážky, hanu alebo texty, ktoré nie sú v súlade so zákonom, etikou a dobrými mravmi, budú z inzercie odstránené a spolu s IP adresou odosielateľa archivované. Tejto IP adrese bude odmietnutý prístup na stránku (BAN).
Komerčné inzeráty
 • Maximálne 5 inzerátov od jedného predajcu, v každom inzeráte max. 5 predmetov výlučne pre HAM použitie - spolu teda maximálne 25 predmetov vo všetkých rubrikách od jedného predajcu.
Administrácia
 • Inzercia nie je redigovaná či moderovaná. Administrátor neovplyvňuje jej obsah. Vyhradzuje si však právo inzeráty odstraňovať - urážlivé, vulgárne, rasistické a politické texty sú neprijateľné.
Ako sa nakladá s registračnými údajmi
 • Administrátor v žiadnom prípade neposkytuje žiadne registračné údaje tretím osobám. Výnimky sú v zákone (napr. pri podozrení z prečinu či trestného činu...)
 • Všetky údaje okrem emailovej adresy si môže užívateľ odstrániť sám. Emailovú adresu odstráni na požiadanie v čo najkratšom čase administrátor HAM inzercie - žiadosť treba poslať na adresu ham_inzercia(zav)depe.sk emailom z emailovej adresy, ktorá sa má zrušiť. Teda na zrušenie emailu nie je možné použiť formulár Kontakt.
Prečo mi nepríde potvrdzovací alebo notifikačný email?
 • Ak je na poštovom serveri, na ktorom máte umiestnenú emailovú schránku, nastavený tzv. spamový filter na vyššiu úroveň, je možné, že tento filter všetky emaily z inzercie vyhodnotí ako SPAM a zahodí ich do priečinka SPAM. Nastavte si preto úroveň SPAM filtra na nižšiu hodnotu, alebo problém konzultujte s administrátorom vášho poštového servera.
Ako pridať inzerát
 • Ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte. Potom sa prihláste do systému.
 • Kliknite kdekoľvek na stránke na Pridať inzerát a riaďte sa pokynmi.
 • Do Vec / Veci napíšte čo najvýstižnejší názov veci (rádia, antény zdroja). Ak ale napr. predávate v jednom inzeráte viac vecí, napíšte do Vec / Veci 'viac tovaru (materiálu, vecí, zostavu atď)'.
 • Do Vec / Veci nepíšte slovko 'Predám' alebo 'Kúpim', toto sa doplní automaticky samé.
  Iba v rubrike Rôzne napíšte napr. Darujem, Vymením, Hľadám atď.
 • Ak chcete pritiahnuť pozornosť zaujímavou cenou, napíšte ju tiež do Vec / Veci.
 • Vo vlastnom záujme zadajte v 'Popise' inzerátu čo najviac podrobností. Môžete uložiť až 5 obrázkov naraz. Každý obrázok môže mať veľkosť maximálne 5 MB. Obrázky musia byť typu JPG. Obrázky môžete kedykoľvek vymazať, alebo doplniť.
 • Po Vami nastavenom dátume platnosti sa inzerát automaticky prestane zobrazovať. Pre Vás ale zostane v ponuke Správa inzerátov pre možnosť ďalších úprav (viď Ako upraviť inzerát).
Ako upraviť inzerát
 • Prihláste sa do systému. Kliknite na Správu inzerátov.
 • Tu môžete inzerát upraviť, predĺžiť jeho platnosť, pridať/vymazať obrázky alebo inzerát vymazať.
Ako nastaviť emailovú notifikáciu o nových inzerátoch?
 • Ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte. Potom sa prihláste do systému.
 • Vyberte hociktorú rubriku a kliknite na Posielať upozornenia.
 • Kliknite na Áno, súhlasím so zasielaním emailových upozornení.
 • Potom kliknite na Váš účet a tu si môžete pozrieť, ktoré rubriky budú notifikované. Tu tiež možno posielanie upozornení zrušiť kliknutím na Vypnúť upozornenia napravo od mena príslušnej rubriky.
Ako upraviť svoj účet
 • Prihláste sa do systému. Kliknite na Správu účtu.
 • Preveďte potrebné úpravy.
Ako znova získať zabudnuté heslo

Späť

  IP: 18.212.206.217

Nahlásiť problém      

Administrácia

© om2adp 2016 - 2019